Politikk

Sist oppdatert: 26.01.2015 //

Politisk system: Parlamentarisk demokrati med president valgt av parlamentet 
Statsoverhode: President Md. Abdul Hamid
Regjeringssjef: Statsminister Sheikh Hasina
Utenriksminister: Abul Hassan Mahmood Ali

 

1.   Politiske partier

De to største politiske partiene er Awami League (AL) ledet av Sheikh Hasina og Bangladesh Nationalist Party (BNP) ledet av Begum Khaleda Zia. 


2.  Parlamentet

Parlamentet har 300 plasser som velges i enmannskretser. I tillegg har parlamentet 45 seter reservert for kvinner som utpekes direkte av de politiske partiene. Ved parlamentsvalget 5. januar 2014 fikk Awami League et overveldende flertall mandater. BNP boikottet valget som en protest mot at det ikke ble satt inn en nøytral overgangsregjering i valgperioden. Partiet er dermed ikke representert i parlamentet. Som en konsekvens av BNPs boikott, ble 154 av mandatene forhåndsutnevnt av mangel på motkandidater i valgkretsen.

 

3.  Politisk uro

Den politiske situasjonen er preget av spenning og polarisering mellom AL og BNP. I perioden før og under valget 5. januar 2014 kom urolighetene til uttrykk gjennom voldelige demonstrasjoner, blokader og hartals (generalstreiker). BNP brukte disse virkemidlene for å vise sin misnøye med det partiet mente var et illegitimt valg. De politiske spenningene knyttet til parlamentsvalget i 2014 er fortsatt tilstede, og BNP har iverksatt demonstrasjoner, blokader og generalstreiker ifm markeringer av ettårsdagen for valget. 

For mer informasjon om den politiske situasjonen i Bangladesh, vennligst se avsnittet «Sikkerhet».

 

 4.  Terror

Bangladesh er i hovedtrekk et moderat muslimsk land, men det finnes fundamentalistiske strømninger. Etter flere bombeangrep over hele landet i 2005 iverksatte myndighetene en storoffensiv og rullet opp organisasjonen Jamatuul Mujahedin Bangladesh (JMB). Etter dette fikk den islamistiske organisasjonen en knekk, men har de siste par årene igjen økt sin aktivitet. Det har blitt beslaglagt eksplosiver og våpen angivelig tilhørende JMP, og flere av organisasjonens tilhengere er blitt arrestert. Arbeid mot ekstremisme og terrorisme er en prioritert oppgave for regjeringen.


Bookmark and Share