Økonomi og næringsliv

Sist oppdatert: 26.01.2015 //

 

Valuta: Bangladeshiske taka (BDT), 1 taka = 0,10 NOK (januar 2015)

BNP: 160 mrd. USD (2014)

BNP vekstrate: 6,0 % (2014)

BNP per innbygger (målt i PPP-dollar): 2476 USD (2014)

 

Kilde: The World Factbook, CIA og Verdensbanken


Bangladesh sin økonomiske vekst fortsetter å ligge på rundt 6%, men kunne vært enda høyere dersom landet kunne tilby utenlandske investorer bedre infrastruktur, styresett og politisk stabilitet. Klær utgjør om lag 80% av all eksport, mens pengeoverføringer fra bangladeshiske gjestearbeidere i utlandet er den nest viktigste valutainntektskilden.


 

Norsk næringsliv i Bangladesh

Bangladesh er en raskt voksende økonomi som byr på forretningsmuligheter for norske bedrifter. Innovasjon Norges Business MatchMaking Program tilrettelegger og bistår norske etableringer i landet. Nordic Chamber of Commerce and Industry i Bangladesh fungerer som møteplass for nordiske bedrifter.

Telenor er majoritetseier i landets største mobiltelefonselskap Grameenphone. Selskapet har om lag 50 millioner abonnenter og en markedsandel på rundt 45%. Blant øvrige norske selskaper som driver næringsvirksomhet i Bangladesh kan neves Varnergruppen (største norske importør av klær fra Bangladesh); Jotun har etablert seg i landet; Rolls Royce Marine (selger gassturbiner via et lokalt selskap); Solør Treimpregnering (samarbeider med en lokal partner); Sally Ann Bangladesh Ltd. (samarbeider med Frelsesarméens Sally Ann Norge AS); "SomewhereIn" (leverer bloggtjenester); Norfund (har flere investeringer i landet); og Porsgrunn Porselen og Wik og Walsøe (produserer porselen).

 

Rammebetingelser for bedrifter

Det anbefales grundig forarbeid og befaringsbesøk for norske bedrifter som vurderer å foreta investeringer i landet. Oversikt over forhold av betydning for norske bedrifter som ønsker å etablere seg i Bangladesh, samt forslag til hvordan bedriftene best kan ivareta sitt samfunnsansvar ved eventuelle investeringer eller etableringer i landet finnes her.

 

Bedrifters samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility, CSR)

For informasjon om forhold av betydning for norske bedrifter som ønsker å etablere seg i Bangladesh, samt forslag til hvordan bedriftene best kan ivareta sitt samfunnsansvar ved eventuelle investeringer eller etableringer i landet, vennligst les ambassadens rapport «Næringslivets samfunnsansvar i Bangladesh».


Bookmark and Share