Bilaterale forbindelser

Sist oppdatert: 26.01.2015 //

 

De bilaterale forbindelsene mellom Bangladesh og Norge er gode. Landene opprettet diplomatiske forbindelser den 14. april 1972, kort tid etter at Bangladesh fikk sin selvstendighet. Norge er representert i Bangladesh ved ambassade i Dhaka, mens Bangladesh’ ambassade i Stockholm er sideakkreditert til Norge.

Norges engasjement i Bangladesh har tradisjonelt vært tuftet på utviklingssamarbeid. Bangladesh ble hovedsamarbeidsland i 1973 og er den fjerde største mottaker av norsk bilateral bistand gjennom tidene (over 12 milliarder kroner). I dag fokuseres det på klima og katastrofeforebygging samt støtte til arbeid for likestilling og kvinners rettigheter. I tillegg kommer prosjekter som forvaltes av Utenriksdepartementet og Norad.

Bangladesh har en raskt voksende økonomi. Dette byr på muligheter for norske bedrifter. Det bilaterale samarbeidet har derfor gradvis dreiet seg mer mot satsing på næringsliv og handel. Den største norske aktøren i Bangladesh er Telenor, som er majoritetseier i landets største mobilselskap Grameenphone.  

Politiske besøk

Siste politiske besøk fra Norge: 

Utviklingsminister Heikki Holmås (juni 2013)

Nærings- og handelsminister Trond Giske (april 2013)

Siste politiske besøk til Norge fra Bangladesh:

Minister for fiskeri- og husdyrhold Abdul Latif Biswas (september 2012)

Samhandel mellom Norge og Bangladesh

Norsk import fra Bangladesh i 2013: NOK 1,2 milliarder

Norsk eksport til Bangladesh i 2013: NOK 46 millioner


Bookmark and Share