Landinformasjon

  Valuta: Bangladeshiske taka (BDT), 1 taka = 0,10 NOK (januar 2015) BNP: 160 mrd. USD (2014) BNP vekstrate: 6,0 % (2014) BNP per innbygger (målt i PPP-dollar): 2476 USD (2014)   Kilde: The World Factbook, CIA og Verdensbanken Bangladesh sin økonomiske vekst fortsetter å ligge på rundt 6%, men kunne vært enda høyere dersom landet kunne tilby utenlandske investorer bedre in Les mer

  De bilaterale forbindelsene mellom Bangladesh og Norge er gode. Landene opprettet diplomatiske forbindelser den 14. april 1972, kort tid etter at Bangladesh fikk sin selvstendighet. Norge er representert i Bangladesh ved ambassade i Dhaka, mens Bangladesh’ ambassade i Stockholm er sideakkreditert til Norge. Norges engasjement i Bangladesh har tradisjonelt vært tuftet på utviklingssamarbeid. Les mer

Politisk system: Parlamentarisk demokrati med president valgt av parlamentet  Statsoverhode : President Md. Abdul Hamid Regjeringssjef : Statsminister Sheikh Hasina Utenriksminister : Abul Hassan Mahmood Ali   1.    Politiske partier De to største politiske partiene er Awami League (AL) ledet av Sheikh Hasina og Bangladesh Nationalist Party (BNP) ledet av Begum Khaleda Zia.&nbs Les mer