Krisetelefon

Sist oppdatert: 21.01.2015 // Utenom ambassadens ordinære åpningstid kan kontakt med Utenriksdepartementets (UDs) døgnåpne operative senter i Oslo oppnås.

Den norske ambassaden i Dhakas ordinære åpningstid er søndag til torsdag fra kl. 08:30 - kl. 16:00. I dette tidsrommet kan ambassaden kan nås på følgende telefonnummer:

(+ 880 2) 8823880 / (+ 880 2) 8823065 / (+ 880 2) 8810563 / (+ 880 2) 8816303 / (+ 880 2) 8816273

  • Dersom man ringer fra mobiltelefon i Dhaka slår man 02 før ønsket telefonnummer.
  • Dersom man ringer fra mobiltelefon utenfor Dhaka slår man 02 før ønsket telefonnummer.
  • Dersom man ringer fra fasttelefon i Dhaka slår man telefonnummeret som oppført over.
  • Dersom man ringer fra fasttelefon utenfor Dhaka slår man 02 før ønsket telefonnummer.

 

I en eventuell nødsituasjon da kontakt med utenrikstjenesten er ønskelig, selv utenom ambassadens ordinære åpningstid, vennligst gjør følgende: 

Publikum i Norge skal ringe UDs sentralbord på telefon 23 95 00 00. Innringer vil bli satt over eller viderekoblet til senteret, også utenom departementets åpningstid.

Publikum i Bangladesh skal ringe ambassadens telefonnummer. Innringer vil oppnå kontakt med telefonsvarer. Ved å taste 555 vil innringer få opplyst kontaktinformasjon til UDs operative senter eller bli viderekoblet direkte til senteret.

 

Varsling

Ved eventuell varsling er det viktig å kommunisere følgende tydelig:

HVEM sender meldingen?

NÅR har det skjedd? Vær presis.

HVA har skjedd? Beskrivelse.

HVEM er skadd med hvilke skader? 

HVA er gjort og hvilken støtte trengs?


Trykk her for mer informasjon om utenrikstjenestens bistand til nordmenn i utlandet.


Bookmark and Share