Bistand til nordmenn i utlandet

Sist oppdatert: 25.01.2015 //

Det er en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver å bistå norske borgere i utlandet som har behov for hjelp. På UDs landsider kan du lese hva UD og ambassaden kan hjelpe norske borgere i utlandet med.   

Trykk her for å lese om UD og ambassadenes bistand til nordmenn i utlandet.


Bookmark and Share