Krise og beredskap

Den 1. juli ble en restaurant i den diplomatiske sonen i Dhaka utsatt for et alvorlig terrorangrep, der 20 sivile gjester er meldt drept. Nordmenn oppfordres til å holde seg oppdatert via lokale og internasjonale medier, samt følge de lokale myndigheters anvisninger. Les mer

Det er en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver å bistå norske borgere i utlandet som har behov for hjelp. På UDs landsider kan du lese hva UD og ambassaden kan hjelpe norske borgere i utlandet med.    Trykk her  for å lese om UD og ambassadenes bistand til nordmenn i utlandet. Les mer

Ambassaden anbefaler alle nordmenn som reiser til eller oppholder seg i Bangladesh om å registrere seg i Utenriksdepartementets felles database for norske borgere i utlandet, selv for korte opphold. Les mer

Ved større ulykker, politiske uroligheter, naturkatastrofer etc. kan det oppstå situasjoner som innvirker på norske borgeres sikkerhet og som krever spesielle forholdsregler. Krisesituasjoner kan oppstå raskt. Det er viktig at man på forhånd har vurdert hva man bør foreta seg dersom en ekstraordinær situasjon skulle oppstå. Les mer

Utenom ambassadens ordinære åpningstid kan kontakt med Utenriksdepartementets (UDs) døgnåpne operative senter i Oslo oppnås. Les mer