Tap av norsk statsborgerskap

Sist oppdatert: 10.02.2015 //

Som nordmann kan man i visse situasjoner miste sitt norske statsborgerskap. Man kan også søke om å bli løst fra sitt norske statsborgerskap. 

Som nordmann kan man miste sitt norske statsborgerskap på fire forskjellige måter:

  • Man får statsborgerskap i et annet land eller ens foreldre (dersom man er under 18 år) får statsborgerskap i et annet land
  • Man har bodd for kort tid i Norge før man fyller 22 år
  • Man søker om å bli løst fra sitt norske statsborgerskap
  • Utenriksdepartementet (UD) kaller tilbake ens statsborgerskap

Ambassaden oppfordrer nordmenn som vurderer å søke om annet statsborgerskap for seg eller sitt/sine barn om å gjøre seg kjent med norsk lovgivning og lovgivning i landet det vurderes bytte av statsborgerskap til.

Man må melde fra til norske myndigheter og levere inn sitt norske pass i tilfelle man ikke lenger er norsk statsborger.

For mer informasjon om tap av norsk statsborgerskap, vennligst se her.


Bookmark and Share