Passbehandling ved ambassaden

Sist oppdatert: 10.02.2015 // Alle norske statsborgere som ønsker å søke om norsk pass må gjøre dette ved personlig oppmøte på ambassaden. Det må avtales tid i forkant.

Fornyelse av pass

Søkere må fylle ut og signere et skjema som fås utlevert ved oppmøte på ambassaden.

Tidligere norsk pass fremvises og kopi vedlegges.

Alle søkere under 18 år må fylle ut eget skjema hvor begge foreldre må signere på at de samtykker i at pass utstedes.

Ved søknad om fornyelse av pass til barn må søker ledsages av minst en av foreldrene. Den av foreldrene som evt. ikke ledsager må sørge for at skriftlig erklæring fra den forelder som ikke er til stede er sendt ambassaden i forkant, enten pr. post eller pr. e-post til emb.dhaka@mfa.no.  Erklæringen må inneholde scannet kopi av foto-ID som viser signatur, i tillegg til at forelder signerer selve erklæringen.

Prisen for utstedelse av pass for voksne er BDT tilsvarende NOK 450,- og for barn (under 16 år) BDT tilsvarende NOK 270,-.

Produksjon inklusive forsendelsestid er 2-3 uker.

Utlevering av ferdigprodusert pass vil finne sted på ambassaden

Norsk statsborgerskap er en forutsetning for å få norsk pass. Personer som søker om pass for første gang etter å ha blitt innvilget norsk statsborgerskap, må i tillegg vise statsborgerbrev eller ervervsbrev fra fylkesmannen.

Pass kan kun utfylles med de persondata som står oppført i Det Sentrale Folkeregister (DSF). Er det uoverensstemmelse mellom navnet som står oppført i DSF og det navnet som ønskes innført i passet, må det fylles ut "Melding om navneendring" som sendes Skattedirektoratet, Postboks 9200, Grønland, N-0134 OSLO m/vedlagt fødselsattest, ekteskapsattest eller annet som bekrefter berettigelsen til å endre SDFs oppføring

 

Nødpass - Tap av pass

Tap eller tyveri av pass skal uten unødig opphold meldes til lokalt politi på stedet.

Med politirapporten og 2 passbilder kan man deretter søke ambassaden om nytt pass. Vedkommende må kunne identifisere seg ved hjelp av et ID-kort/bankkort/førerkort/e.l. med fotografi og underskrift.

Har man ikke tid til å vente til nytt pass ankommer (produksjonstid/forsendelsestid er 2-3 uker), kan man få utstedt et nødpass med gyldighetstid til ankomst i Norge. Kan man dokumentere at man skal reise til tredjeland før ankomst til Norge, kan det utstedes et nødpass med gyldighet for den aktuelle reisetiden.

Prisen er den samme som for ordinært pass.

 

For å avtale tid skriv til emb.dhaka@mfa.no eller ring ambassaden på telefon (+880 2) 882 3065 /(+880 2) 882 3880.


Ambassadens kontortider er søndag til torsdag fra 08:30 til 16:00.


Bookmark and Share