Globalskolen

Globalskolen gir nettbasert kompletterende undervisning til norske barn i grunnskolepliktig alder som er bosatt i utlandet. Institusjonen har sertifisering fra Utdanningsdirektoratet i Norge til å gi denne type undervisning.

Globalskolen tilbyr norsk; samfunnsfag og religion, livssyn og etikk (RLE).

Søknadsfrist for høstsemesteret er 30. august og for vårsemesteret 30. januar.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.


Bookmark and Share