Matchmaking for norske og bangladeshiske bedrifter

Innovasjon Norges Business Matchmaking Program i Bangladesh (BMMP) startet opp i 2010. Målet er å etablere lønnsomt samarbeid mellom norske og bangladeshiske bedrifter, samt bekjempe fattigdom ved å bidra til økt verdiskaping og sysselsetting.

 

Innovasjon Norge tilbyr:

• Rådgivningsassistanse, inkludert konsulentbistand
• Markedssjekk
• Partnersøk i valgt partnerland
• Støtte til besøksreise
• Oppfølgning av bedriften frem til avtale med Bangladeshisk partner er signert

Norske bedrifter vil få tilgang og støtte fra Innovasjon Norges kompetanse-og konsulentnettverk nasjonalt og internasjonalt.

 

Hvem kan søke?

Bedrifter med sunn økonomi, interessant teknologi, gode produkter og tydelig ledelse vil være gode kandidater for programmene. I tillegg bør bedriften være villig til å dele risiko sammen med sin partner. Kriteriene for deltagelse i BMMP finner du her.

Deltageravgiften i BMMP er NOK 10.000 og inkluderer samarbeid med og assistanse av en utpekt konsulent såkalt et  regionalt knutepunkt som følger prosessen.

 

Programmets forutsetninger

Samarbeidet skal være langsiktig og innebære overføring av kapital, kunnskap, kompetanse og/eller teknologi fra Norge til partnerlandene.
 
Samarbeidsformene kan være prosjektsamarbeid, lisensiering, joint ventures eller liknende, inkludert eventuell etablering av datterselskap. 
 

Hvordan virker BMMP?

Fase 1: Forberedelse
Innledningsvis gjør Innovasjon Norge en enkel markedssjekk for å avklare om bedriften og produktet er relevant for Bangladesh. Programmet vil sikre høyest mulig sannsynlighet og potensial for å finne partnere til den norske bedriften.
 
Når potensialet er avklart, utformer bedriften en søknad og en profil. Profilen danner grunnlaget for søket etter potensielle partnere.
 
Fase 2: Partnersøk
Innovasjon Norges kontaktperson på ambassaden finner frem til et antall bedrifter som passer til profilen.
 
Fase 3: Besøk
Bedriften inviteres til en besøksreise for å møte de utvalgte lokale bedriftene. Om ønskelig kan bedriften velge å ta med konsulenten på reisen.
 
Fase 4: Samarbeid
Innovasjon Norge bistår i hele prosessen fram til det blir tegnet en forpliktende avtale med utvalgt partner. 
 

Ytterligere spørsmål?

Ta kontakt med Innovasjon Norges konsulent ved ambassaden:
Sayeed Bayzid
Innovation Norway/ Program Manager
bsay@mfa.no

Knut Bolstad
Innovation Norway/Program Director (Oslo)

Bookmark and Share