For norsk næringsliv

Norske myndigheter forventer at norske bedrifter utøver samfunnsansvar i deres nasjonale så vel som internasjonale virksomhet. Årsaken er at bedriftenes aktivitet, direkte eller indirekte, påvirker samfunnsutviklingen, herunder sosiale og miljømessige forhold i de landene som de opererer i.   Samfunnsansvar gjelder tiltak som bedriftene foretar seg utover den plikten de har til å overholde lo Les mer

Innovasjon Norges Business Matchmaking Program i Bangladesh (BMMP) startet opp i 2010. Målet er å etablere lønnsomt samarbeid mellom norske og bangladeshiske bedrifter, samt bekjempe fattigdom ved å bidra til økt verdiskaping og sysselsetting. Les mer